header 1000

A+ A A-

Chladicí okruh

Pro zajištění bezproblémového provozu chladicí věže, dosažení výkonových parametrů a plánované životnosti s minimální energetickou náročností, je vždy nutný vhodný návrh ostatních technologií cirkulačního okruhu chladicí věže.
Naší snahou je poskytnou Vám i v této oblasti maximální služby, počínaje zpracováním studie proveditelnosti a konče případnou realizací dodávky kompletní technologie chlazení „na klíč“ včetně instalace chladicí věže. Při návrhu technologií chladicích okruhů vycházíme z dlouholetých zkušeností výrobce chladicích věží společnosti MITA v oblasti otevřených a uzavřených systémů chlazení.

V uvedené oblasti Vám chceme nabídnout zejména:

  • Kompletní realizace dodávek pro cirkulační okruh chladicí věže
  • Projekt chladicího okruhu
  • Využití technického poradenství poskytovaného výrobcem při návrhu chladicích okruhů
  • Možnosti dodávek kontejnerových jednotek technologie chladicích okruhů
  • připojení chladicí věže

Kompletní dodávky technologií chladicích okruhů

Více informací

Projektová dokumenmtace a poradenství

Více informací

Kontejnerové jednotky technologie chladicíh okruhů

Více informací

Výběr z galerie

Design © eListing.cz 2013 | Všechna práva vyhrazena