header 1000

A+ A A-

Uzavřené chladicí věže - přehled základních typů

uzavreny_vez.jpg Princip činnosti uzavřené chladicí věže

U tohoto způsobu chlazení se chlazená voda nedostává do přímého kontaktu s okolním vzduchem a zařízení může být provozováno jako tlakově uzavřené. Oteplená voda je přivedena potrubím do svazku tenkostěnných trubek instalovaných do chladicí věže ( trubky mohou být ocelové – žárově zinkované z vnější strany nebo nerezové). V chladicích trubkách je voda ochlazena a zbytkovým tlakem odvedena z chladicí věže. Pro dosažení maximálního chladicího výkonu a co možná nejnižších teplot ochlazené vody je chladicí věž opatřena skrápěcím - sprchovacím okruhem. Tento okruh tvoří záchytná vana, ze které čerpadlo čerpá skrápěcí vodu do potrubního rozvodu, kde dojde k jejímu rozstříknutí na trubkové svazky, po kterých voda teče dolů zpět do záchytné vany. Ze stěn trubek se voda odpařuje do proudícího vzduchu, který je do chladicí věže nasáván axiálním ventilátorem. Vzduch potom proudí přes ventilátor pryč z chladicí věže. Uvedeným způsobem je možné ochladit chlazenou vodu pod teplotu okolního prostředí (při teplotě vzduchu okolního prostředí 30°C – 32°C je dosažitelná teplota ochlazené vody 24°C – 25°C).
Uzavřené chladicí věže mohou sloužit ke chlazení různých kapalin, případně mohou být použity jako sprchové kondenzátory chladicí věže série MCE

uzavreny_mcc.jpg MCC série – uzavřená chladicí věž

 • Model s axiálním sacím ventilátorem
 • Konstrukce je tvořena žárově zinkovanou ocelovou konstrukcí (alternativně nerezové provedení) a laminátovým opláštěním
 • MCC série obsahuje 27 výkonových modelů
 • Rozmezí chladicího výkonu 80 až 950 kW
 • Možnost sestavování jednotlivých modelů do větších celků pro dosažení větších chladicích výkonů
 • Možnost dodání provedení se sníženou hlučností

Více informací

 

uzavreny_mce.jpg MCE série – sprchový kondenzátor

 • Model s axiálním sacím ventilátorem
 • Konstrukce je tvořena žárově zinkovanou ocelovou konstrukcí (alternativně nerezové provedení) a laminátovým opláštěním
 • MCC série obsahuje 27 výkonových modelů
 • Rozmezí chladicího výkonu 100 až 1000 kW
 • Možnost sestavování jednotlivých modelů do větších celků pro dosažení větších chladicích výkonů
 • Možnost dodání provedení se sníženou hlučností

 Více informací

Výběr z galerie

Design © eListing.cz 2013 | Všechna práva vyhrazena