header 1000

A+ A A-

Chladicí věž s otevřeným systémem - přehled základních typů

otevrena_vez.jpgPrincip činnosti otevřené chladicí věže

U tohoto způsobu chlazení se chlazená voda dostává do přímého kontaktu s okolním vzduchem. Oteplená voda je přivedena potrubím do chladicí věže a pomocí trysek rozstříknuta na technologickou vestavbu. V technologické vestavbě se chlazená voda odpařuje do proudícího vzduchu, který je do spodní části nasáván z okolního prostředí pomocí ventilátoru instalovaného na stropní konstrukci. Vlhký a teplý vzduchu odchází přes ventilátor pryč z chladicí věže. Odpařováním malé části z průtočného množství vody v technologické vestavbě dochází k ochlazení vody, která dále gravitačně odtéká do záchytné vany nebo betonového bazénu a dále do čerpadel vody pro chlazenou technologii. Množství odpařené vody se pohybuje do maximálně dvou procent z celkového průtočného množství protékající chlazené vody.

otevrena_pms.jpg

PMS série

 • Model s axiálním sacím ventilátorem
 • Konstrukce je tvořena vyztuženým laminátem s vysokou odolností proti vlivům okolního prostředí
 • PMS série obsahuje 13 výkonových modelů
 • Rozmezí výkonu 18 až 480 kW

Více informací

otevrena_pmd.jpg PMD série

 • Model se zdvojeným axiálním sacím ventilátorem
 • Konstrukce je tvořena vyztuženým laminátem s vysokou odolností proti vlivům okolního prostředí
 • PMD série obsahuje 4 výkonové modely
 • Rozmezí výkonu 480 až 860 kW

Více informací

otevrena_pme_e.jpg PME - E série

 • Model s axiálním sacím ventilátorem
 • Konstrukce je tvořena žárově zinkovanou ocelovou konstrukcí (alternativně nerezové provedení) a laminátovým opláštěním
 • PME - E série obsahuje 16 výkonových modelů
 • Rozmezí výkonu 580 až 2600 kW
 • Možnost sestavování jednotlivých modelů do větších celků pro dosažení větších výkonů
 • Možnost dodání provedení se sníženou hlučností

Více informací

otevrena_pmm.jpg PMM série

 • Model s axiálním sacím ventilátorem
 • Konstrukce je tvořena žárově zinkovanou ocelovou konstrukcí (alternativně nerezové provedení) a laminátovým opláštěním
 • PMM série obsahuje 8 výkonových modelů
 • Rozmezí výkonu 1000 až 7300 kW
 • Možnost sestavování jednotlivých modelů do větších celků pro dosažení větších výkonů

Více informací

 

otevrena_mct.jpg MCT série

 • Model s radiálním tlačným ventilátorem
 • Konstrukce je tvořena vyztuženým laminátem s vysokou odolností proti vlivům okolního prostředí
 • MCT série obsahuje 21 výkonových modelů
 • Rozmezí výkonu 28 až 1500 kW
 • Možnost dodání provedení se sníženou hlučností

Více informací

 

Speciální provedení chladicích věží

Výrobní program obsahuje základní typy chladicích věží pro běžné aplikace. V případě požadavku na instalaci do klimatických nebo provozních podmínek, které nejsou zcela běžné, je možné upravit konstrukci chladicí věže tak, aby byl eliminován vliv ztížených provozních podmínek a nedošlo k případnému poškození chladicí věže nebo zkrácení její životnosti.

Jedná se zejména o následující aplikace:

 • Instalace do oblastí s nízkou teplotou okolního vzduchu
 • Instalace do oblastí s požadavkem na minimalizaci hlučnosti
 • Instalace pro provoz se znečištěnou vodou
 • Instalace pro provoz s agresivní vodou
 • Instalace pro provoz s vysokou teplotou vody
 • Instalace do vzdálených oblastí – zjednodušení přepravy

Více informací

Výběr z galerie

Design © eListing.cz 2013 | Všechna práva vyhrazena